Kosten

Aan het deelnemen bij CHS zijn kosten verbonden. De tarieven zijn all-in. Dat betekent dat gedurende het seizoen geen extra bijdragen worden gevraagd met uitzondering van stages. Het is mogelijk dat hiervoor een extra bijdrage van € 50,- per deelnemer gevraagd wordt.

In de kosten zijn opgenomen:

  • de zaalhuren
  • trainerskosten
  • kosten medische begeleiding
  • kosten organisatie
  • gebruik van kleding (bruikleen) 
  • kosten stages
  • deelname toernooien
  • extra activiteiten

Daarnaast verwachten wij een bijdrage van de ouders in het ondersteunen van bijzondere activiteiten (“handjes”). CHS organiseert jaarlijks trainingsdagen. De organisatie hiervan vergt een dusdanige inspanning, dat het evenement zonder vrijwilligers niet kan plaatsvinden.

De kosten bij CHS zijn gebaseerd op een seizoen: het seizoen loopt van 1 september tot 31 mei.
De vaste jaarlijkse bijdragen zijn:

  • De C- en D-groep trainen 2x per week en hierbij zijn de kosten:     € 400,00
  • De E-groep traint 1x per week en de kosten hierbij zijn:                   € 200,00

Deelnemers bij de C- en D-groep trainen altijd 2x per week.
Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden. Indien door CHS wordt toegestaan dat een deelnemer in deze groepen 1x gaat trainen, dan zijn de kosten € 200,00.

Bij het begin van het seizoen ontvangt de deelnemer de nota.
Bij 2x trainen per week kan de nota in 2 termijnen worden betaald: 1e termijn uiterlijk 15 oktober, de 2e termijn uiterlijk 15 januari.

Tussentijdse aanmeldingen:
Mochten deelnemers tussentijds instappen, dan zullen de bijdragen evenredig zijn. De deelnemers zullen hier vooraf duidelijkheid over ontvangen. De bijdrage voor deelnemen wordt dan per maand bekeken.

Restitutie:
Deelnemers melden zich altijd aan voor minimaal één seizoen, de betalingsverplichtingen zijn dus ook altijd voor een heel seizoen. Bij eenzijdige beëindiging van de deelnemer kan geen recht op restitutie worden verleend of vrijstelling voor betaling van evt. 2e termijn.
Restitutie is, in gevallen van wederzijdse afspraken m.b.t. tussentijdse beëindiging, bespreekbaar. Restitutie kan alleen dan plaatsvinden als alle kleding is ingeleverd.

Restitutie bij blessures:
In geval van langere blessures (minimaal 2 maanden) kan een verzoek tot restitutie worden ingediend. De restitutie bedraagt bij 2x trainen maximaal € 40,00 per maand. Bij 1x trainen is dit € 20,00 per maand 

Opmerking: mochten door onverwachte situaties beperkingen ontstaan t.a.v. het voldoen aan de financiële verplichtingen, dan kan te allen tijde een betalingsregeling worden aangevraagd. Dit verzoek zal uiteraard zeer discreet worden behandeld.

Uitgangspunt: het talent moet zo weinig mogelijk financiële beperkingen ondervinden voor deelname bij CHS. Dat betekent dat CHS “maatwerk” biedt bij financiële beperkingen. Deze worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.