Kader

CHS stelt hoge eisen aan het technisch, medisch en organisatorisch kader. 
Alle kaderleden zijn opgeleid voor hun taken of zijn in opleiding en daar blijft het niet bij: met regelmaat worden er bijscholingen georganiseerd om het kader van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden. Daarnaast maken wij gebruik van gasttrainers op basis van hun kennis, ervaring en kunde.

CHS speelt ook een belangrijke rol bij het opleiden tot kaderlid. Jonge mensen met ambities in de handbalwereld krijgen bij CHS de kans zich verder te ontwikkelen. CHS is dan ook een prima organisatie om trainers-in-opleiding een stageperiode aan te bieden. 

Regionale talentvolle scheidsrechters krijgen ook de kans om zich verder te ontplooien binnen activiteiten van CHS door het fluiten van aantrekkelijke wedstrijden bij toernooien en soms mee te gaan op stages.

Niet onbelangrijk: zij die zich richten op blessurepreventie en blessurebehandeling, vinden bij CHS uitstekende kansen om zich verder te ontwikkelen. Ook voor hen is bijscholing een “must”! Dus worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd onder leiding van medisch specialisten van faam om handbal-specifieke blessures te bespreken en deskundigheid hierbij te bevorderen.

De kennis blijft niet binnen CHS. Ook hier is het delen van kennis een belangrijk streven. De verenigingen die deelnemers bij CHS hebben, worden nadrukkelijk uitgenodigd om de bijscholingen bij te wonen.