Laatste nieuws

Dione Housheer in Oranje selectie

Op 21 februari 2013 werd Dione Housheer nog getraind door Estavana Polman en Sanne van Olphen tijdens de trainingstage van de CHS in het Deense Logumkloster.
Twee jaar later: de CHS-stage in Sjolund en na de wedstrijd van Esbjerg zat ze naast Estavana en Laura in CHS-kleding.
Nu mag zij samen met hen trainen en misschien al wel met hun spelen in het grote Oranje. En.. misschien ook op de foto, maar dan in Oranjeshirt?
Van harte proficiat met de selectie, Dione en op naar weer een volgende stap.
Je keek in 2013 al jaloers naar de EHF-Cup in Viborg....

Handbalweek 2017

De CHS is al weer gestart met de organisatie van de CHS Handbalweek 2017 van 27 tot en met 30 december.
We kunnen nu al wel verklappen dat er bijzondere teams naar Raalte komen!
Wij willen graag in contact komen met mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle Handbalweek.
De organisatie is in deelgebieden gezet. Elk deelgebied kent een coördinator en de coördinatoren vormen samen met de vaste CHS-mensen het Organisatieteam Handbalweek.
Het is de bedoeling dat de coördinator per deelgebied ook weer een team samenstelt.

Aanmelden voor seizoen 2017-2018

Heb jij ook een handbaldroom?
Wil jij ook het beste uit jezelf halen?

De Carmel Handbalschool Salland kan je daarbij helpen!
In het seizoen 2017-2018 hebben wij nog beperkt ruimte in de C- en E-groepen.
De C-groep is de leeftijd met geboortejaren 2003 en 2004. Zij trainen 2x per week op woensdagen van 16.00 tot 17.30 uur en vrijdagen van 07.20 tot 08.50 uur
Voor de E-groep zijn dit de geboortejaren 2007 en 2008 en trainen 1x per week op woensdagen van 16.00 tot 17.30 uur.

Oproep versterken Kader CHS

De Carmel Handbalschool Salland wil haar organisatie graag versterken.

Sinds 1 juli 2016 is de CHS geheel zelfstandig onder de rechtsnaam Stichting SportStimulering. Deze stichting dient statutair een bestuur te hebben, hetgeen voorbije seizoen is ingevuld met een voorzitter en een secretaris penningmeester. Beide personen waren ook elders in de uitvoering actief.
Onze uitdaging: vanaf 1 september 2017, bij de start van het nieuwe seizoen, willen wij de organisatie dusdanig versterkt hebben, dat de huidige functionarissen enige verlichting krijgen.

Actie "Hart voor Salland": op 10 april weten we meer...

Met een financiële bijdrage van Hart voor Salland aan (sport-) verenigingen en stichtingen in Salland heeft Rabobank een aandeel in initiatieven die deze organisaties willen realiseren. Het succes van de afgelopen jaren zorgt ook nu weer voor een stijging van het aantal deelnemende organisaties. Dit jaar kunnen de leden van Rabobank Salland het beschikbare budget van € 150.000,- via hun stemmen verdelen over de 400 deelnemers. De Carmel Handbalschool Salland hoopte op veel stemmen van de leden van de Rabobank Salland!

Meer nieuws